Logo Universiteit Utrecht

educate it dgk

Trainingen & Workshops

Meer trainingen & workshops bij Educate-it UU

Broodje onderwijs op 21 juni 2017

Sprekers: Wim Kremer & Willem Stoorvogel
Thema: Evaluatie BKO & SKO
Locatie en tijdstip: Androclusgebouw, C 030 van 12.00 – 13.00 uur

Recent heeft de Commissie Evaluatie BKO & SKO een advies uitgebracht aan de vice decaan over de criteria en procedure rondom het behalen van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Tijdens het broodje onderwijs zal Willem Stoorvogel als voorzitter van de commissie verslag doen van haar bevindingen en aanbevelingen.

Daarna zal Wim Kremer reageren en toelichten welke vervolgstappen hij zal nemen om te komen tot verbeteringen in beide trajecten.

Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan beide sprekers.

Broodje Onderwijs
De leerstoel ‘Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs’ en de afdeling OSZ organiseren regelmatig een ‘broodje onderwijs’ om ontwikkelingen in het Diergeneeskundig onderwijs te bediscussiëren. De ene keer gebeurt dat aan de hand van een concreet onderwijsproject, de andere keer zal er aandacht zijn voor onderwijskundig onderzoek dat plaatsvindt. Middels discussie zullen vragen worden aangescherpt, kunnen we lopende onderzoeken verbeteren en nieuwe ideeën en initiatieven onder de aandacht brengen. De bedoeling van de bijeenkomsten is om docenten, onder het genot van een broodje, te inspireren en te laten discussiëren over onderwijs en onderzoek van onderwijs.

Iedere docent kan zich aanmelden om een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk of onderwijskundig onderzoek te presenteren. Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op met Chantal Duijn of Benedikte Sam om te overleggen over verdere invulling. We zullen tijdig nieuwe data en thema’s aankondigen via de nieuwsbrief en intranet zodat je het kunt opnemen in je agenda.

Contact ons per e-mail
Ga direct naar de DGK contactpagina